Novo u našem vrtiću - nastava mentalne aritmetike – Malac Genijalac

Dragi roditelji,
sa zadovoljstvom Vas želimo obavestiti da od novembra meseca u našem vrtiću će se održavati nastava mentalne aritmetike – Malac Genijalac. Časovi će se održavati dva puta sedmično u popodnevnim terminima. Svi zainteresovani roditelji mogu da se prijave u vrtiću ili putem e-maila.


Deca uče mentalnu aritmetiku, tj. stiču veštinu da vrlo složene matematičke operacije obavljaju bez papira i olovke, zaprepašćujuće brzo, onom brzinom kojom prosečna osoba tu istu operaciju uspe da izvede na digitronu. Probajte sada na digitronu da saberete ili oduzmete nekoliko trocifrenih brojeva, na primer, 323 + 487 - 157, i pogledajte koliko vam je vremena za to bilo potrebno. Ne mnogo, sigurno. A onda zamislite vaše dete kako tom istom brzinom obavlja tu istu operaciju bez ikakvih pomagala, dok je vama bio potreban digitron! Ta mogućnost je ostvarljiva i ona jasno pokazuje one neverovatne mentalne potencijale koji mi možemo razviti kod naše dece, jer ih deca svakako imaju!

U školi Malac genijalac radi se sa decom starosti od 4 do 12 godina.

Kako se deca uče mentalnoj aritmetici?
Nastava se bazira na radu na abakusu, staroj azijskoj računaljci koju je savremena civilizacija nažalost zaboravila. Deca počinju da je koriste u prvim fazama rada, da računaju na njoj, ali tek onda dolazimo do cilja, a to je da su naši učenici u stanju da zamisle abakus i da velikom brzinom, vizuelizujući, rešavaju zadatke koje im dajemo. Polaznici škole Malac genijalac ne dobijaju samo veštinu astronomski brzog računanja. Oni razvijaju:
•koncentraciju;
•imaju izuzetnu memoriju;
•izuzetan fokus;
•povećavaju inteligenciju;
•bolje logičko i analitičko razmišljanje;
•sposobnost vizuelizacije i kreativnost;
•razvijeno čulo dodira, vida i sluha.


Koliko dugo je potrebno praktikovati mentalnu aritmetiku da bi rezultati bili uočljivi?
Prvi rezultati su vidljivi veoma brzo, već posle nekoliko časova. Deca se brzo opuštaju i rado prihvataju rad jer ga doživljavaju kao zabavnu IGRU NA ABAKUSU. Da bi se postigli trajni rezultati potrebno je da dete ide 3 – 4 meseca. Ipak preporučuje se da se završi barem OSNOVNI kurs koji traje 10 meseci, od septembra do juna, prateći regularnu školsku godinu. Sve koristi koje dete stekne tokom ovog kursa OSTAJU TRAJNO ZA CEO ŽIVOT i ne mogu se zaboraviti ili izgubiti. Veština rada na abakusu i mentalnog računanja je poput vožnje bicikla ili plivanja, jednom kad se nauči, poznaje se čitav život!


Sam program škole Malac genijalac sprovodi se u fazama.
Prva faza je rad na abakusu. U tom delu programa deca, koristeći obe ruke, pomeraju kuglice na računaljci, koje imaju specifičan oblik kako bi ih deca osetila i zapamtila. Jedan od efekata ovog rada jeste i razvijanje fine motorike koju postižemo na ovaj način. Zašto se insistira na korišćenju obe ruke? Taj način rada razvija i levu i desnu moždanu hemisferu. Pokreće se i spaja vid, sluh i dodir. To je naučno zasnovana, VAC metoda, i ona je u osnovi programa škole Malac genijalac. Druga faza je zamišljanje abakusa i mentalna aritmetika. U ovoj višoj fazi rada računaljka fizički nije više potrebna, naši mali polaznici je zamišljaju i izvode računske radnje napamet. Sada im se abakus nalazi pred njihovim mentalnim očima i ona pomeraju prste kao da računaju na računaljci. Ovo je faza vizuelizacije, izuzetno bitna za budući život i stremljenja dece. Svako ko je ikada postigao bilo kakav cilj, morao je biti svestan toga da je prvo morao da ga zamisli, vizuelizuje, a potom pronađe načine da do te mentalne slike i dođe. Time se podstiče kreativnost malih genijalaca.

Zapamtite, svako dete je genijalac za sebe, samo ga treba usmeriti i pomoći mu da to shvati. To je upravo ono što jedan odgovoran roditelj može da podari svome detetu. To vaše dete zaslužuje i očekuje od vas. A uspeh je onda neizostavan. Nemojte to nikada zaboraviti!